|    |  ENG  |  한글역  |  Deutsch

您当前的位置: 首页 > 乐园新闻 > 专题活动> 详情 

9月份春秋乐园艺术团演出时间表

春秋乐园演出时间表
9月1日——10月1日

《吉祥物迎宾》
        时间:(上午)09:10——09:18                 地点:青铜大门
《祈福大典》
        时间:(上午)09:18——09:30                 地点:青铜大门广场
《梦回春秋》
        时间:(上午)10:20——11:00                 地点:春秋商街
                    (下午)14:20——15:00                 地点:水影秀——王宫
《戏曲雅韵》
        时间:(上午)9:30——10:15                   地点:春秋商街戏台
                    (下午)14:00——14:45                 地点:春秋商街戏台
《缅甸风情》
        时间:(上午)10:20——11:00                 地点:游船码头
                    (下午)14:00——14:40                 地点:游船码头
《礼拜大儒》
        时间:(下午)15:30——15:45                 地点:诸子百家园(儒家)
《梦幻剧场》
       时间:星期一至星期四
                    (上午)10:10  10:50                       地点:西施谜宫
                    (下午)13:30  14:30  15:00            地点:西施谜宫
       时间:星期五至星期日
                   (上午)10:10  10:50                        地点:西施谜宫
                   (下午)13:30  14:30  15:00 15:30   地点:西施谜宫
《编钟乐舞》
       时间:星期一至星期日
                  (上午)10:35                                    地点:春秋王宫
                  (下午)14:00                                    地点:春秋王宫
《编钟演奏》
       时间:星期一至星期四
                 (上午)10:00                                     地点:春秋王宫
                 (下午)13:00   15:30                         地点:春秋王宫
      时间:星期五至星期日
                 (上午)10:00                                    地点:春秋王宫
                 (下午)13:00  15:30 16:00               地点:春秋王宫
《烟雨春秋》水影秀
       时间:星期五至星期六及节日(中秋、重阳、国庆、万圣)
                 (晚上)19:30——20:15                   地点:水影秀剧场